Saturday, 2 July 2016

Surah Al-Baqarah (133)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 133:
  
Ringkasan tafsir
Ayat ini ditujukan kepada Kaum Yahudi yang mengada-ada cerita batil dan sesat seperti berikut “bahawa Nabi Yaakub sebelum meninggal dunia telah berwasiat kepada anak-anak nya, iaitu mereka disuruh supaya berpegang teguh dengan agama Yahudi, adakah kamu menyaksikan pada masa Yaakub itu hampir meninggal dunia dan ketika ia berkata kepada anak-anaknya?”. Maka turunlah ayat ini bagi menempelak kaum Yahudi, “Ketika Nabi Yaacob hampir meninggal dunia, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu sembah selepas mati ku?” dan sahut anak-anaknya “Kami akan menyembah Tuhan engkau dan Tuhan bapa-bapa engkau  Ibrahim, Ismail dan Ishak sedang Tuhan itu Tuhan yang Esa, dan adalah kami semuanya orang-orang Muslimin”. . 


[Previous] [Next


Sumber, 
Terjemahan (1.2.131~140);  
[GS] https://t.co/1b8uMtHMzS
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan, 
[G+] https://plus.google.com/109310280210041957287/posts/iAZwbECDjc8

via,
sixtyninezz@yahoo.com
(recover, sixtyninezz@yahoo.com)
(alt, smartherb.knajid@gmx.com)
(alt, N13.Kuang@outlook.my).
.

No comments:

Post a comment